حروف ته و

برای دیگر کاربردها، آرشه (ابهام‌زدایی) را ببینید. Oct 08, 2017 · با این حال هیچ محدودیتی برای حروف انگلیسی نیست و شما می توانید تمامی متون را به شکل آینه‌ای، وارونه و یا برعکس در آورید

2022-12-04
    اشياء بحرف ه
  1. رضادو زانو را در سینه جمع کرده بود و